Polityka prywatności

Firma Europ Assistance Polska Sp. z o.o. działa z poszanowaniem prawa do prywatności Klientów korzystających z usług firmy.

Poniżej znaleźć można zebrane informacje dotyczące polityki prywatności portalu SOS. Wszelkie zmiany w polityce będą wprowadzane na bieżąco:

Jakie informacje osobiste są gromadzone przez Europ Assistance Polska i w jaki sposób są wykorzystywane?

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Europ Assistance Polska wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Europ Assistance Polska na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Jaka jest polityka Europ Assistance Polska dotycząca plików "cookie"?

Portal SOS korzysta z technologii "cookie". "Cookie" to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. Plik ten, zwany „cookie" (ciasteczko) w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne /Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami/). Informujemy, iż powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików "cookie" wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Więcej informacji o sposobie blokowania plików "cookie" w danej przeglądarce można znaleźć w funkcji Pomocy tej przeglądarki.

Jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną?

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp). Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

Jak uniknąć niebezpieczeństwa?

  1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersje przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.
  2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.
  3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
  4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
  5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.
  6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.